Dünyada sa?l??? geli?tiriyoruz

Öne ç?kan içerikler

Kurumsal Haberler

BD, Bard sat?n almas?n? tamamlad?

Daha Fazla Bilgi

Kurumsal Haberler

BD, 2020 hedeflerimize y?nelik ilerleyi?imizi g?steren 2016 sürdürülebilirlik raporunu yay?nl?yor

Daha Fazla Bilgi

ürün spotu

1997 y?l?nda FDA onay? alan PleurX? sistemi, insani bak?mda 20. y?l?n? kutluyor.

Daha Fazla Bilgi

AMD liderli?i

BD, antimikrobiyal diren? (AMD) konusunda uzmanlar? bir araya getirmek i?in küresel bir ?abaya ?ncülük ediyor

Daha Fazla Bilgi

Ara?t?rma laboratuvarlar?

Ara?t?rma Sistemleri

??zümlerimiz, ki?isel ak?? sitometrelerinden ?zel ara?t?rma ve deney ihtiya?lar?na g?re konfigüre edilebilen ?zel sipari? ürünlere kadar ?e?itlilik g?sterir.

Daha Fazla Bilgi

Klinik sistemler

??zümlerimiz, tan?da ve hasta bak?m?n?n iyile?tirilmesinde klinisyenlere yard?mc? olur

Daha Fazla Bilgi

Sa?l?k profesyonelleri

Güvenlik Donan?ml? ??neler

BD, sa?l?k ?al??anlar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in aktif ve pasif i?ne tabanl? güvenlik donan?ml? ??zümler sunmaktad?r.

?ncele

At?k ??zümleri

Kesici ve delici aletler i?in tasarlanm?? at?k toplay?c?lar

?ncele

Anestezi

Bir?ok farkl? uygulamaya elveri?li geni? ürün yelpazesi

?ncele

Farmas?tik ?la? Transferi Sistemleri

Yüksek kaliteli, klinik olarak kan?tlanm?? ?nceden doldurulmu? ve kendi kendine enjeksiyon sistemleri

?ncele

IV kateterler

Kendiniz ve hastalar?n?z i?in do?ru IV kateterleri se?in

?ncele

?nceden Doldurulmu? Enjekt?rler

BD PosiFlush? ?nceden doldurulmu? enjekt?rlerle vasküler bak?mda iyi uygulamalar?n? destekleyin

?ncele

??nesiz Konnekt?rler

Kateter a??kl??? ve etkili dezenfeksiyonu destekleyen cihazlarla ba?lant? kurun

?ncele

Teknik Hizmet & Destek

Teknik, uygulama, mühendislik ve e?itim

?ncele

Diagnostik laboratuvarlar

Moleküler Diagnostik

Tam entegre ve otomatik moleküler platform olan BD MAX? sistemi ile personel verimlili?ini yeniden tan?mlay?n

?ncele

Moleküler Diagnostik

?e?itli moleküler tan? ??zümlerimiz, daha iyi klinik sonu?lara ve daha iyi laboratuvar süre?lerine olanak tan?r

?ncele

Kad?n Sa?l??? & Kanser

Serviks kanserinin tespiti i?in yenilik?i ve tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Numune Toplama

Ven?z kan, kapiller kan ve idrar ?rne?i alma, ta??ma ve naklinde yenilik?i ve birbirini tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Eczaneler

Tehlikeli ?la? Güvenli?i

BD tehlikeli ila? güvenli?i ??zümleri, tehlikeli ila?lara maruz kalma riskini azaltmaya yard?mc?d?r

Daha Fazla Bilgi

Diyabet

BD Türkiye Diyabet ?? Birim Müdürü Ozan Bolat ile konu?tuk: Diyabet Tedavisinde Eczac?lar Kritik Rol Oynuyor

Daha Fazla Bilgi

Ayakta tedavi edilen hastalar

Diyabet

Hastalar?n diyabet tedavisine uyumunu art?rmada yenilik?i BD Kalem ??neleri ve ?nsülin Enjekt?rleri

?ncele

 • 毛泽东说帝国主义都是纸老虎。是有社会基础的 2019-02-17
 • 浙江开化一孕妇车上产子 的哥超速救人被免于处罚 2019-02-17
 • “妃子笑”熟了! 东莞22个官方荔枝采摘点出炉 2019-02-16
 • 幸福是奋斗出来的——亚心网专题 2019-02-16
 • [网连中国]赛龙舟 包粽子 办诗会……全国各地品民俗迎端午 2019-02-15
 • 全球都在抛售美债,俄罗斯单月卖掉一半 2019-02-14
 • 2015环球文娱大数据指数发布 尤小刚炮轰小鲜肉影响艺术创作深度—在线播放—《2015环球文娱大数据指数发布 尤小刚炮轰小鲜肉影响艺术创作深度》—娱乐—优酷网,视频高清在线观看 2019-02-14
 • 日本大阪地震已致4人死亡、370多人受伤 2019-02-13
 • 失传千年宋刻孤本竟为民国总统曹锟旧藏 2019-02-12
 • 食疗-热门标签-华商生活 2019-02-11
 • 记者卧底揭“信用消费卡”黑幕:3000元办“神卡”10万额度贷不出钱 2019-02-10
 • 潇湘玉竹版主下午好! 2019-02-09
 • 全国各省级国地税正式合并 省级新税务机构统一挂牌 2019-02-08
 • 辣条有毒?吃了半包后深圳女子睁不开眼动不了嘴 2019-02-07
 • 安徽省住建厅:非房企所拿土地也能建租赁住房 2019-02-06
 • 233| 456| 654| 575| 496| 334| 967| 827| 276| 857|